25. Ιουνίου 2019

ΗΔΙΚΑ Archives - Hot Politics Gr

-ανάσα-που-φτάνει-και-τα-1.120-ευρώ-μέσα-στις-επόμενες-ημέρες.jpg

makisel04/09/20181min3950

ανάσα που φτάνει και τα 1.120 ευρώ μέσα στις επόμενες ημέρες - Επίδομα ανάσα που φτάνει και τα 1.120 ευρώ μέσα στις επόμενες ημέρες!

Την δ΄δόση για το επίδομα παιδιού και το Α21 φέρνει ο Σεπτέμβρης με τις δικαιούχες οικογένειες να λαμβάνουν στο τέλος του μήνα το οικογενειακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ έχει κάνει γνωστό ότι στις 25-27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η δ’ δόση 2018, η οποία θα αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, στους δικαιούχους που θα έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση και θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο ΟΠΕΚΑ παράλληλα ενεργοποίησε την ειδική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ στην οποία θα μπορούν να ενημερωθούν για την εκκαθάριση της αίτησης τους και το τί έχει γίνει ακριβώς για την πληρωμή της γ δόσης του οικογενειακού επιδόματος.

Πλέον οι οι δικαιούχοι να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης Α21 και με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet για το ύψος του ποσού που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους

Να υπενθυμίσουμε ότι άνοιξε ο έλεγχος για την εκκαθάριση από τον ΟΠΕΚΑ της πληρωμής της γ΄δόσης για το επίδομα παιδιού από τα Α21 για το 2018

Ακολουθούν οι 13 απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα των αιτούντων Α21 για το επίδομα παιδιού
Προστίθενται εισοδήματα που δεν έχω και φαίνεται να μένω εκτός. Εμφανίζεται μεγαλύτερο εισόδημα από αυτό του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που προκύπτουν από το Ε1 φορολογικού έτους 2017. Το ποσό που εμφανίζεται στην πλατφόρμα είναι το άθροισμα των εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, άμεσων και εξαρτώμενων, τα οποία αναφέρονται στο Α21 και πληρούν τα κριτήρια, έχουν δηλαδή τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν. Επιπρόσθετα, όπως παγίως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα, όταν το πραγματικό δηλωθέν υπολείπεται του τεκμαρτού.

Δεν αναγνωρίζονται προστατευόμενα μέλη, επειδή δεν ταυτοποιείται το επώνυμο με τον ΑΜΚΑ τους.

Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν τα πλήρη στοιχεία του εξαρτώμενου τέκνου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΜΚΑ www.amka.gr ή/και να απευθυνθούν σε κάποιο ΚΕΠ ώστε να διορθώσουν τυχόν αστοχίες στο ηλεκτρονικό μητρώο ΑΜΚΑ. Πιθανότατα έχει γραφτεί στην πλατφόρμα με διαφορετικό τρόπο το επώνυμο δίπλα στον ΑΜΚΑ, από τον τρόπο με τον οποίο έχει καταχωριστεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο έχει καταχωριστεί το επώνυμο στο μητρώο του ΑΜΚΑ από την σελίδα www.amka.gr. Αν δεν είναι σωστό, μπορούν να πάνε να το διορθώσουν σε κάποιο ΚΕΠ ώστε να υπάρχει η σωστή πληροφορία και να μην εμφανίζεται ασυμφωνία. Στη συνέχεια πρέπει να ακυρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα αίτηση, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

Εμφανίζεται ότι δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος ενώ υποβάλλω φορολογικές δηλώσεις εδώ και πολλά χρόνια χωρίς χρέη και εκκρεμότητες.

Τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας υπήρξε μικρή τεχνική αστοχία σε δεδομένα που έρχονταν από την ΑΑΔΕ, η οποία διορθώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι και έχει πλέον επιλυθεί. Επιλέξτε τη λειτουργία «Έλεγχος και Αποθήκευση» στην αίτηση σας ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Εμφανίζεται μήνυμα στην εφαρμογή ότι δεν πληρώ το κριτήριο του «πλήθους φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων 10 ετών.

Tέτοιο μήνυμα δεν αναδύεται καθώς για το Επίδομα Παιδιού κρίσιμος χρόνος είναι η τελευταία 5ετία. Αντίστοιχη αναφορά γινόταν στα προηγούμενα οικογενειακά επιδόματα. Αυτό που ζητείται και ελέγχεται τώρα (με βάση τις φορολογικές δηλώσεις) είναι η μόνιμη διαμονή τα τελευταία 5 έτη.

Ζητείται ΑΦΜ παιδιού, ενώ δεν με αφήνει να το εισάγω και με παραπέμπει στα ΚΕΠ.

Το σύστημα διορθώθηκε ώστε για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2000 να μην ζητείται πλέον ο ΑΦΜ. Εντούτοις, για τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 1999 και πριν, υποχρεωτικά χρειάζεται ο ΑΦΜ. Αν αυτό το ΑΦΜ δεν βρεθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, τότε οι πολίτες παραπέμπονται σε ΚΕΠ για να ενημερώσουν το μητρώο ΑΜΚΑ με το αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς δεν μπορεί να γίνεται ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ μέσω της αίτησης Α21. Στη συνέχεια η επίμαχη αίτηση πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

Είμαι διαζευγμένη και έχω την επιμέλεια των παιδιών και η πλατφόρμα μου ζητάει αριθμό απόφασης δικαστηρίου. Εισάγω τον αριθμό απόφασης και δεν τον δέχεται.

Οι διαζευγμένοι θα πρέπει να καταχωρήσουν τον αριθμό της δικαστικής απόφασης και το δικαστήριο που την εξέδωσε για παιδιά τα οποία είναι ανήλικα. Αρχικά, τις πρώτες ώρες λειτουργίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχέση μέλους ήταν ‘Ανάθεση επιμέλειας με δικαστική απόφαση’ υπήρχε αστοχία στην επιτυχή καταχώρηση του αριθμού απόφασης/δικαστηρίου. Το θέμα αυτό έχει πλέον διορθωθεί.

Τα ΚΕΠ αρνούνται να καταχωρήσουν τον αριθμό της άδειας διαμονής, επειδή στην φόρμα του ΑΜΚΑ δεν υπάρχει σχετικό πεδίο.

Δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί η άδεια διαμονής, μόνο να διορθωθούν στο μητρώο του ΑΜΚΑ το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης και ΜΟΝΟ στην περίπτωση κατά την οποία εμφανίζονται διαφορετικά από την άδεια διαμονής. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος πρέπει να ακυρώσει την αίτηση και να υποβάλλει νέα ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

Ενώ το ΑΦΜ του παιδιού μου έχει καταχωρηθεί από σήμερα, στο μητρώο του ΑΜΚΑ η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί ακόμη και το αναφέρει ως επισήμανση. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο;

Η ενημέρωση του ΑΜΚΑ με το ΑΦΜ είναι άμεση. Ακυρώστε την αίτηση και υποβάλλετε νέα ώστε να αντληθεί εκ νέου το ΑΦΜ για τον ΑΜΚΑ του παιδιού σας.

Η πλατφόρμα μου εμφανίζει ως πρόβλημα ότι έχω κάνει μόνο 4 φορολογικές δηλώσεις. Από το 2014 και μετά κάνω εγώ ατομική φορολογική δήλωση. Πιο πριν ήμουν στη φορολογική δήλωση του πατέρα μου. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων οι ΑΜΚΑ των τότε προστατευόμενων μελών, η ΑΑΔΕ διεξάγει τον σχετικό έλεγχο με τον αριθμό του ΑΜΚΑ και επιστρέφει το αποτέλεσμα, αν ο νυν αιτών ή η σύζυγος του ήταν ή όχι δηλωμένοι στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων τους ως προστατευόμενα μέλη. Τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας υπήρξε μικρή τεχνική αστοχία σε δεδομένα που έρχονταν από την ΑΑΔΕ σε ότι αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο, η οποία έχει πλέον επιλυθεί. Επιλέξτε τη λειτουργία «Έλεγχος και Αποθήκευση» στην αίτηση σας ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Δεν δέχεται το σύστημα την υποβολή δικαιολογητικών για ν΄ αποδείξω ότι μένω μόνιμα στην Ελλάδα. Δεν έχω φύγει ποτέ εκτός Ελλάδας. Επίσης, δεν δίνει τη δυνατότητα να υποβάλω τον ΑΦΜ γονέα για την περίοδο κατά την οποία ήμουν φοιτήτρια οπότε με δήλωναν ως προστατευόμενο μέλος.

Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια (2013-2017) πριν την υποβολή της αίτησης προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 των αιτούντων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους τα έτη 2014 έως και 2018. Δεν απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών για την απόδειξη της πενταετίας. Το τεχνικό ζήτημα με την ΑΑΔΕ που ανέκυψε τις πρώτες ώρες λειτουργίας, επιλύθηκε ήδη σήμερα Τρίτη, το πρωί. Όσοι διαπίστωσαν πρόβλημα αυτής της μορφής, μπορούν να επιλέξουν τη λειτουργία «Έλεγχος και Αποθήκευση» στην αίτηση τους ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Δεν δέχεται το σύστημα επισύναψη δικαιολογητικών.

Στις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών το σύστημα προβάλει ειδική επισήμανση. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν απαιτείται να γίνει επισύναψη δικαιολογητικών.

Έχω ΑΦΜ με άδεια διαμονής σε ισχύ αλλά δεν προχωρά η διαδικασία υποβολής του Α21.

Λειτουργεί ήδη ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής, η οποία διορθώνει προβλήματα στην επιβεβαίωση του ονόματος στις άδειες διαμονής.

Έχω ξεκινήσει αίτηση για το επίδομα τέκνων και είναι προσωρινά αποθηκευμένη στο σύστημα. Όμως για τον γιο μου που είναι φοιτητής υπάρχει μια επισήμανση. Ότι ο αριθμός της Ακαδημαϊκής ταυτότητας δεν αντιστοιχεί στο όνομα του γιου μου. Από ότι αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι το όνομα του γιου μου είναι καταχωρημένο στο σύστημα με παύλα ανάμεσα στα δύο κύρια ονόματα και χωρίς το τελικό Σ στο όνομα ενώ στην Ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι χωρίς παύλα και με το τελικό Σ στο δεύτερο όνομα. Παρακαλώ ενημερώστε με για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για την διόρθωση του προβλήματος.

Θα υλοποιηθεί προσεχώς τεχνική βελτίωση στη μέθοδο διασταύρωσης των στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας η οποία θα επιλύει το πρόβλημα.

E-mail επικοινωνίας για το Επίδομα Παιδιού: klados_oik.epidomata@oga.gr

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε


-για-οριζόντια-μείωση-του-ΕΚΑΣ-ως-και-70...μέσω-e-mail.jpg

makisel17/12/20171min8040

για οριζόντια μείωση του ΕΚΑΣ ως και 70...μέσω e mail - ΣΦΑΓΗ-Εντολή για οριζόντια μείωση του ΕΚΑΣ ως και 70%...μέσω e-mail

Οριζόντια μείωση του ΕΚΑΣστα 35 ευρώ, όχι με απόφαση αλλά μέσω… e-mail που πήγε στα Ταμεία, θα δουν 235.000 χαμηλοσυνταξιούχοι με την πληρωμή συντάξεων Ιανουαρίου στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».

Η περικοπή έχει ήδη περαστεί στα αρχεία καταβολής συντάξεων του ΕΦΚΑ και άλλων Ταμείων που έχουν δικαιούχους ΕΚΑΣ, ώστε όλοι να εισπράξουν αυτόν το μήνα το ποσό των 35 ευρώ! Η πλειονότητα είχε ΕΚΑΣ 115 ευρώ ή 86,25 ευρώ και τώρα πέφτει ο κυβερνητικός πέλεκυς με επίδομα στα 35 ευρώ από την άλλη εβδομάδα!

Η εντολή για οριζόντια μείωση του ΕΚΑΣ ως και 70% δόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προφορικά από το υπουργείο Εργασίας και η περικοπή του επιδόματος στα 35 ευρώ κοινοποιήθηκε μέσω e-mail από την ΗΔΙΚΑ στον ΕΦΚΑ μόλις χθες.

Το e-mail-βόμβα φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα ο Ελεύθερος Τύπος και σε αυτό αποκαλύπτεται ότι τα Ταμεία είχαν στείλει στην ΗΔΙΚΑ για τις πληρωμές της 19ης-21ης Δεκεμβρίου τα «παλιά» αρχεία με τα μεγαλύτερα ποσά του ΕΚΑΣ (28 ως 115 ευρώ) επειδή δεν είχε βγει η Υπουργική Απόφαση από το Εργασίας για τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και τη μείωση του επιδόματος.

Η αποστολή αυτών των αρχείων «ακυρώθηκε» και η ΗΔΙΚΑ προφανώς με εντολή του υπουργείου αναπροσάρμοσε όλα τα ποσά στα 35 ευρώ, ώστε να είναι συμβατή η πληρωμή με τις περικοπές που πρέπει να γίνουν από αυτόν το μήνα στους δικαιούχους του ΕΚΑΣ.

Πρωτοτυπία…
Είναι η πρώτη φορά που κόβεται το ΕΚΑΣ ως 70% και μάλιστα μέσω e-mail, γιατί δεν πρόλαβαν να βγάλουν την Υπουργική Απόφαση που να καθορίζει επακριβώς τα νέα κριτήρια περικοπής του επιδόματος! Στο e-mail-βόμβα αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι τα ποσά ΕΚΑΣ, συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018, όφειλαν να είναι έως το ποσό των 35 ευρώ. Ολα τα ποσά ΕΚΑΣ μεγαλύτερα των 35 ευρώ, τα οποία μας έχετε αποστείλει, έχουν περιοριστεί στο ποσό των 35 ευρώ. Εχουμε δημιουργήσει και σας έχουμε αποστείλει τα νέα επικαιροποιημένα αρχεία της πληρωμής συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 (σύνολα ανά τράπεζα). Για τους φορείς με ημερομηνία πίστωσης 19 Δεκεμβρίου 2017, τα αρχεία οφείλουν να έχουν υποβληθεί στη ΔΙΑΣ (σ.σ.: διατραπεζικό σύστημα πληρωμών) έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου».

Πιο αυστηρά κριτήρια
Η μείωση που θα δουν από αυτόν το μήνα οι 235.000 δικαιούχοι ΕΚΑΣ έχει και συνέχεια μετά την έκδοση της απόφασης που θα ορίζει επακριβώς τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος για το 2018.

Το σχέδιο της απόφασης προβλέπει μεν μείωση του ΕΚΑΣ στα 35 ευρώ, αλλά παράλληλα καθορίζονται -σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες- και νέα χαμηλότερα όρια εισοδήματος που κόβουν τελείως το ΕΚΑΣ -ακόμη και αν είναι στα 35 ευρώ- για όσους λαμβάνουν μηνιαίως σύνταξη ή σύνολο συντάξεων (κύριας-επικουρικής) έως 585 ευρώ.

Με τα όρια του 2017, το ΕΚΑΣ που είχε επίσης μειωθεί κατά 50% από το 2016 το έπαιρναν όσοι είχαν μηνιαία ποσά (μικτής σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων) ως 664,3 ευρώ, δηλαδή ως 7.972 ευρώ ετησίως.

Με τα νέα κριτήρια της απόφασης που οσονούπω υπογράφεται από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, το όριο εισοδήματος για το ΕΚΑΣ των 35 ευρώ εξετάζεται να πέσει στις 7.022 ευρώ (ως 585 ευρώ το μήνα).

Επιστροφές…
Με την εκ προτέρων οριζόντια μείωση πριν από την έκδοση της απόφασης, οι 235.000 δικαιούχοι θα λάβουν το 35άρι του ΕΚΑΣ την άλλη εβδομάδα, αλλά με το που θα ενεργοποιηθεί και ο κόφτης εισοδήματος, το ευτελές πια επίδομα των 35 ευρώ θα κοπεί τελείως από περίπου 45.000 με 50.000 χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι, σύμφωνα με στοιχεία των Ταμείων, υπερβαίνουν τα 585 ευρώ μηνιαίας σύνταξης.

Οι υπόλοιποι 185.000 με συντάξεις ως 585 ευρώ (μικτά) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ΕΚΑΣ των 35 ευρώ.

Το αν οι 45.000-50.000 που θα το χάσουν θα κληθούν ή όχι να επιστρέψουν το 35άρι που θα πάρουν τώρα, στη σύνταξη Ιανουαρίου, θα πρέπει να προβλεφθεί στην απόφαση, αλλιώς θα ισχύουν οι οδηγίες των Ταμείων περί επιστροφής του ως «αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό» σε μη δικαιούχους.

Για τον έλεγχο των δικαιούχων με τη νέα απόφαση θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016 και δηλώθηκαν το 2017. Τα Ταμεία, μετά τη νέα απόφαση, θα ελέγξουν αυτόματα τον επόμενο μήνα όλα τα εκκαθαριστικά των 235.000 συνταξιούχων που θα πάρουν τώρα τα 35 ευρώ του ΕΚΑΣ και όσοι βρεθούν κάτω από τα 585 ευρώ θα χάσουν και το 35άρι από την πληρωμή της σύνταξης Φεβρουαρίου που θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2017.

«Σφαγή» 238 εκατ. €
Η μείωση-σοκ στο ΕΚΑΣ γίνεται γιατί η κυβέρνηση αποδέχτηκε και συμφώνησε με την τρόικα να κόψει 238 εκατ. ευρώ το 2018 από το επίδομα αυτό που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι των Ταμείων (με σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας).

Με την περικοπή αυτή το συνολικό ποσό που απομένει για το ΕΚΑΣ του 2018 είναι μόλις 81 εκατ. ευρώ, από 319 εκατ. ευρώ που ήταν για το 2017.

Οι δύο λύσεις
Για να βγει αυτή η μεγάλη περικοπή, το υπουργείο Εργασίας είχε δύο επιλογές, σύμφωνα με τα «σενάρια» που επεξεργαζόταν η αρμόδια διεύθυνση:

1 Να κατεβάσει στα 450 ευρώ το όριο μηνιαίου εισοδήματος ώστε να μείνουν εκτός ΕΚΑΣ πάνω από 140.000 συνταξιούχοι, πλην όμως το ποσό για όσους είχαν ως 450 ευρώ και έπιαναν τα κριτήρια θα ήταν 90 με 100 ευρώ το μήνα.

2 Να κατεβάσει λίγο τα εισοδηματικά όρια και να… ισοπεδώσει το ΕΚΑΣ ώστε να το χάσουν όσοι παίρνουν πάνω από 585 ευρώ σύνταξη, αλλά όσοι συνεχίσουν να είναι δικαιούχοι να εισπράττουν το εξευτελιστικό επίδομα των 35 ευρώ.

Ακολουθήθηκε όπως φαίνεται η δεύτερη επιλογή και όπως αποδεικνύεται στο e-mail-ντοκουμέντο που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος το υπουργείο, προφανώς θέλοντας να κρυφτεί από το σοκ της δημοσίευσης της απόφασης λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, έβαλε την ΗΔΙΚΑ να κόψει οριζόντια το ΕΚΑΣ στα 35 ευρώ και στη συνέχεια να βγάλει και την απόφαση…

.enikos


kinoniko-merisma-2017-erchonte-allages-gia-tous-adikimenous-video.jpg

makisel09/12/20171min39350

kinoniko merisma 2017 erchonte allages gia tous adikimenous video - Κοινωνικό μέρισμα: Η ανατροπή της τελευταίας στιγμής που δεν θα σας αρέσει καθόλου!

Μόλις τρεις μέρες μένουν για το τέλος των αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα, ενώ η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για 15 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο μία νέα διευκρίνηση γίνεται γνωστή για τους ηλικιωμένους και ειδικότερα για όσους είναι άνω των 70 ετών. Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι όσοι είναι άνω των 70 θα πάρουν αυτόματα το κοινωνικό μέρισμα και δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση.

Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, καθώς η διευκρίνηση δόθηκε από την ΗΔΙΚΑ σήμερα στην ΕΡΤ.

Όσοι είναι άνω των 70 ετών θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα γιατί θα κάνει τις αιτήσεις μόνη η ΗΔΙΚΑ.

Όμως στην περίπτωση που κάποιος ηλικιωμένος έχει φιλοξενούμενα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να κάνει μόνος του την αίτηση. Έτσι θα μπορέσουν οι φιλοξενούμενοι να μπουν και να κάνουν αποδοχή της αίτησης. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ στην ΕΡΤ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία προφανώς και αφορά μεγάλη μερίδα πολιτών άνω των 70 ετών που φιλοξενούν τα παιδιά τους, ακόμη και ολόκληρες οικογένειες.Σχετικά με το Hot Politics

Το HOT POLITICS GR, είναι ένα ειδησιογραφικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό, με ειδήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, με θέματα που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τον αθλητισμό, τις τάσεις μόδας, θέματα από την τηλεοπτική ζωή των επωνύμων, αλλά και από την υγεία και την τεχνολογία.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ WWW.HOTPOLITICS GR.

Βρείτε μας στο Facebook.Ακολουθήστε μας στο Twitter.