Σχεδόν όλοι οι Έλληνες (88%) χρησιμοποιούν πλέον τακτικά (από «κάποιες φορές την εβδομάδα έως κάθε μέρα») το Ίντερνετ – και 2% μπαίνει «κάποιες φορές το μήνα». Οι ηλεκτρονικές αγορές υπερδιπλασιάσθηκαν στη διάρκεια της καραντίνας, ωστόσο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των online δραστηριοτήτων, καθώς η διάδοση του Ιντερνετ φαίνεται ότι αφορά πλέον όλες τις ηλικίες, ακόμη και τις μεγαλύτερες. 

Αυτά προκύπτουν από την πρώτη έρευνα της Pulse RC για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην Αττική, που διερεύνησε αναλυτικά τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Ίντερνετ και κινητών – ιδιαίτερα όσον αφορά τον επαγγελματικό χώρο.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τονίζει για την έρευνα: «Πρόθεσή μας με τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας ήταν η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο κατακτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και στη χώρα μας. Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε όλοι μαζί την «επόμενη μέρα» μετά την πανδημία, είναι απαραίτητο να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο που ως Επιμελητήριο επενδύουμε σε σημαντικό βαθμό στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν ένα σημαντικό ¨εργαλείο¨ στην προσπάθεια της επαγγελματικής τους επιβίωσης εν μέσω του νέου κύκλου της ύφεσης που προκαλεί ο κορονοϊός.

Πολύ σημαντικά θεωρώ όμως και τα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με το ρόλο των Επιμελητηρίων της χώρας, καθώς αποδεικνύεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών εκτιμά το έργο που προσφέρουν τα Επιμελητήρια, γεγονός που μας προκαλεί ικανοποίηση αλλά και αυξάνει τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα μέλη μας αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα αποτελεί και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση σχετικά με το ρόλο που πρέπει να έχει ο Επιμελητηριακός θεσμός για τη χάραξη του σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομίας μας».  

Η έρευνα που διεξήχθη στην περιφέρεια Αττικής, σε δείγμα μεγαλύτερο των 1.000 ερωτηθέντων, έγινε από την εταιρεία Pulse RC στο διάστημα από 12 έως 15 Απριλίου 2020 και από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν τα εξής παρακάτω:

Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Στο ερώτημα για τη συχνότητα που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ:

– το ποσοστό αυτών που πραγματοποιούν τακτικά (από κάποιες φορές την εβδομάδα έως σχεδόν κάθε μέρα) αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα (e- shop) στο Ίντερνετ, είναι υπερ-διπλάσιο τώρα, σε σύγκριση με πριν από την επιδημία του νέου κορωνοϊού (είναι 20% – ήταν 9%) – άλλο 31% αγοράζει κάποιες φορές το μήνα.

– το ποσοστό των Ελλήνων που συναλλάσσονται τακτικά (από κάποιες φορές την εβδομάδα έως σχεδόν κάθε μέρα) ηλεκτρονικά με το Δημόσιο και τις Τράπεζες ανέρχεται στο 37% – και 38% πράττει το ίδιο κάποιες φορές το μήνα.

– σχεδόν οι έξι στους δέκα (57%) αξιοποιούν την τηλε- εργασία τακτικά. Στις πιο «ενεργές» εργατικά/επαγγελματικά ομάδες, το ποσοστό αυξάνεται στο 66% (ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες και δημόσιοι υπαλλήλοι) και στο 71% (ιδιωτικοί υπάλληλοι)

– αντίθετα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, μειωμένο καταγράφεται το ποσοστό των καταναλωτών που τακτικά επισκέπτονται καταστήματα της περιοχής τους (τροφίμων, φαρμακεία, περίπτερα κλ.π.) για αγορά διαφόρων ειδών (52% από 71%).

Αξιολόγηση e-shops

Από όλες τις διαδικτυακές δυνατότητες αυτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο περιθώριο ενίσχυσης στη χώρα μας, την υψηλότερη δυναμική αλλά και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Έλληνα επαγγελματία, είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops).

Πιο συγκεκριμένα, από όλους όσοι αγοράζουν (από κάποιες φορές το μήνα έως σχεδόν κάθε μέρα) από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) στο Ίντερνετ (δηλαδή το 51% αυτών που μπαίνουν στο Ίντερνετ «από κάποιες φορές το μήνα έως κάθε μέρα», ή αντίστοιχα το 46% του γενικού πληθυσμού)…:

– οι περισσότεροι (τρεις στους τέσσερις, 73%) πραγματοποιούν περισσότερες αγορές από ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα – άλλο ένα 16% μοιράζει τις αγορές του μεταξύ e-shops της χώρας μας και του εξωτερικού και μόνο το 6% αγοράζει κυρίως από καταστήματα του εξωτερικού,

– άλλοι τόσοι (επτά στους δέκα, 71%) εμπιστεύονται (αρκετά έως πολύ) τις αγορές μέσω ίντερνετ,

– ακόμα περισσότεροι (76%), βρίσκουν (αρκετά έως πολύ) ικανοποιητική την ποικιλία και την ποιότητα των ειδών και

– επίσης πολλοι (σχεδόν επτά στους δέκα, 68%) είναι ικανοποιημένοι (αρκετά έως πολύ) και από την ποιότητα εξυπηρέτησης (όπως συνέπεια, τιμές, υποστήριξη).

Ο ρόλος των επιμελητηρίων

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής (83%) κρίνει πως τα Επιμελητήρια της χώρας πρέπει να προσφέρουν πληροφόρηση και υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις. ώστε αυτές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του ίντερνετ (όπως ηλεκτρονικό εμπόριο – ηλεκτρονικά καταστήματα – ηλεκτρον. υπηρεσίες).

Θετικό για τα επιμελητήρια είναι το ισοζύγιο των απαντήσεων στο ερώτημα αν αυτά σήμερα, προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις πληροφόρηση και υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση: περισσότεροι (40%) απαντούν καταφατικά από ότι αρνητικά (36%) – με το 24% να μην γνωρίζει ή να μην έχει άποψη.

Ακόμα πιο υψηλό ποσοστό συγκεντρώνουν οι καταφατικές απαντήσεις μεταξύ των πιο αρμόδιων να αξιολογήσουν την «απόδοση» των Επιμελητηρίων: των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών – πολλοί από τους οποίους (οι περισσότεροι;) είναι μέλη τους. Το ποσοστό των καταφατικών απαντήσεων φθάνει στο 45% – με το 15% να μην γνωρίζει ή να μην απαντά.

Δυο κεντρικές παρατηρήσεις

Δύο πρώτες κεντρικές παρατηρήσεις, επισημαίνονται:

α. Ο βαθμός εξάπλωσης της χρήσης του διαδικτύου στη συναλλακτική συμπεριφορά του πληθυσμού καταγράφεται σημαντικά αυξημένος – γεγονός αναμενόμενο. Η στροφή του καταναλωτή στις αγορές μέσω e-shops σηματοδοτεί μια νέα αγοραστική συμπεριφορά, γεγονός που οφείλει να απασχολήσει περαιτέρω τα Επιμελητήρια, ως προς τις δυνατότητες παρέμβασης για την υποστήριξη της

επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών τους.

Δημιουργείται, πλέον, ένα ευρύτατο πεδίο δράσης και συμβουλευτικής υποστήριξης των μελών των επιμελητηρίων, από την κατασκευή και την έναρξη χρήσης ενός e-shop μέχρι και την εκπαίδευση και τις σύγχρονες στρατηγικές marketing προώθησης αγορών μέσω e-shops.

Η ταχύτητα στην εξοικείωση και η εκπαίδευση στα σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής θα αποτελέσουν τους νέους άξονες για την επιτυχή άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε μία εποχή, όπου τα παραδοσιακά πρότυπα των φυσικών καταστημάτων πρόκειται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω της κρίσης της πανδημίας.

Ιδιαίτερη σημασία, αποκτά συνεπώς, η ευελιξία στο βαθμό ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων στην παραδοσιακή επιχειρηματική νοοτροπία των μελών των Επιμελητηρίων – και εκεί τα Επιμελητήρια μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο!

β. Παρόμοια φαίνεται να είναι η κατάσταση και στο τομέα της τηλε-εργασίας. Είναι προφανές ότι η κρίση της πανδημίας έχει επιδράσει καταλυτικά στη στροφή εργοδοτών και εργαζομένων προς την τηλε-εργασία. Το γεγονός αυτό πρέπει να εκτιμηθεί σε βάθος χρόνου, καθώς απαιτούνται μεγάλες και ριζικές θεσμικές παρεμβάσεις από πλευράς πολιτείας, προκειμένου να τεθούν κανόνες και εκσυγχρονιστικά πλαίσια για την εδραίωσή της.

Η ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των συναλλαγών μεταξύ κράτους-πολίτη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις στα επιμελητήρια για να περιορίσουν στο ελάχιστο την ανάγκη φυσικής παρουσίας των μελών τους κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Ο βαθμός ετοιμότητας των επιμελητηρίων στη κατεύθυνση αυτή αναμένεται να αναδείξει και την αναγκαιότητα της παροχής νέων υπηρεσιών προς τα μέλη τους, αφού το πεδίο της παραδοσιακής συναλλαγής τους με αυτά θα αποτελέσει «ψηφιακό» παρελθόν.

Ο νέος συμβουλευτικός ρόλος των επιμελητηρίων αντανακλάται και επιβεβαιώνεται και στην ευρύτατη αποτύπωση της θετικής γνώμης των ερωτηθέντων, ως προς την χρησιμότητα της υποστήριξης και πληροφόρησης που αυτά παρέχουν στο νέο τεχνολογικό / πληροφοριακό περιβάλλον.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Source link

SOFIA PAPASTAVROS

SOFIA PAPASTAVROS

Είμαι Ελληνίδα της Αμερικής που ζω στη Νέα Υόρκη και μου αρέσει η ελληνική γλώσσα και η αρθρογραφία.
Πάτρα: Η εστίαση έχασε 8 εκατ. ευρώ από τη ματαίωση του καρναβαλιού Previous post Πάτρα: Η εστίαση έχασε 8 εκατ. ευρώ από τη ματαίωση του καρναβαλιού
Η Μαρία Κίτσου μίλησε για την μάχη με την κατάθλιψη – News.gr Next post Η Μαρία Κίτσου μίλησε για την μάχη με την κατάθλιψη – News.gr