19. Αυγούστου 2018 ΑΘΗΝΑ29°CΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ25°C

Folli Follie Archives - Hot Politics Gr

ubs-pistotiko-gegonos-se-omologo-tis-folli-follie-se-elvetiko-fragko.jpg

makisel17/08/20181min530

Για «πιστωτικό γεγονός» ενημερώθηκε η UBS ως αντιπρόσωπος των κατόχων του ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ σε ελβετικά φράγκα της Folli Follie.

Στην ενημέρωσή της η UBS, η οποία λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των κατόχων ομολογιών που εξέδωσε η FFG σε ελβετικό φράγκο, τονίζει πως είχε αιτηθεί την παροχή περισσότερων πληροφοριών από την Folli Follie αναφορικά με το credit on default του ελβετικού ομολόγου και εξετάζει την κατάσταση.

Με δεδομένο ότι οι ομολογίες έχουν εισαχθεί στο ελβετικό χρηματιστήριο (SIX), ως άμεσο μέτρο ζητήθηκε από το SIX Swiss Exchange Ltd να τελούν οι τίτλοι υπό διαπραγμάτευση σε σταθερή τιμή (flat basis).

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Αυγούστου, η εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση, παραδεχόμενη ότι ο λόγος για τον οποίο η Folli Follie κατέθεσε αίτηση για την υπαγωγή της στο άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 ήταν η προστασία της από τους ομολογιούχους. Ένα Schuldschein (πρόκειται για μια δανειακή σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων, η οποία διέπεται από το γερμανικό δίκαιο) καταγγέλθηκε στις 9 Αυγούστου 2018, γεγονός που κατέστησε την οφειλή ληξιπρόθεσμη και οδήγησε στην κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που έχει δοθεί από την εταιρία.

Η διαπραγμάτευση «σε σταθερή βάση» αφορά τίτλους χωρίς δεδουλευμένους τόκους. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται για τίτλους για τους οποίους η απόδοση τόκων είναι σε διαδικασία αθέτησης ή υπάρχει αμφιβολία για την πληρωμή τους. Ουσιαστικά πρόκειται για διαπραγμάτευση εντός και εκτός μιας θέσης με την ίδια τιμή, χωρίς κέρδος ούτε απώλεια.

iefimerida

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε

 


Folli-Follie-Πρόστιμο-402-εκατ.-ευρώ...jpg

makisel16/08/20181min560

Το πρώτο πιστωτικό γεγονός της Folli Follie που πιθανότατα σύμφωνα με πηγές της αγοράς θα εξελιχθεί σε ντόμινο ήρθε με την μορφή καταγγελίας δανειακής συμβάσεως από πιστωτή του ελληνικού ομίλου που συνοδεύτηκε από κατάπτωση σχετικής εγγυητικής επιστολής της εισηγμένης αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η καταγγελία μιας δανειακής σύμβασης (Schuldschein) που διέπεται από το γερμανικό δίκαιο, ύψους 20 εκατ. ευρώ και κατέστησε την οφειλή ληξιπρόθεσμη, με αποτέλεσμα και την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που δόθηκε από τη Folli Follie, αποτελεί το πρώτο πιστωτικό γεγονός εις βάρος της εταιρείας. Πλέον κανείς δεν αποκλείει αυτή η εξέλιξη να πυροδοτήσει σύντομα μια σειρά αντίστοιχων ενεργειών από ομολογιούχους επενδυτές και άλλους εμπλεκομένους με τη Folli Follie.

 

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε προς τις χρηματιστηριακές Αρχές η διοίκηση της εταιρείας έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο γεγονός, δίνοντας εξηγήσεις για τη νέα εμπλοκή που προέκυψε. Σύμφωνα με τη διοίκηση της FFG, η σχετική ειδοποίηση για την καταγγελία της σύμβασης επιδόθηκε στις 9 Αυγούστου και ήδη η Folli Follie βρίσκεται στο στάδιο έναρξης μιας συναινετικής συνεργασίας με τους πιστωτές της, συμπεριλαμβανομένου και του κατόχου της δανειακής σύμβασης των 20 εκατ. ευρώ καθώς και της Ad Hoc Επιτροπής των κατόχων Μετατρέψιμων Ομολόγων, προκείμενου να συζητήσει μια ενδεχόμενη αναστολή των ενεργειών τους υπέρ της FFG, αλλά παράλληλα να διερευνήσει και κάθε εναλλακτική δυνατότητα για τη μελλοντική αναδιάρθρωση του ομίλου.

 

Και όλα αυτά εν αναμονή της χορήγησης της προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία τελεί υπό προστασία από τους πιστωτές έως τη δικάσιμο, η οποία έχει οριστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο η τελευταία εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό, καθώς δημιουργεί κίνδυνο για ένα ντόμινο πιστωτικών γεγονότων.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η διοίκηση της FFG ανέθεσε πρόσφατα την εταιρεία Deloitte Business Solutions να προχωρήσει στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, αλλά και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων για τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της εταιρείας και άλλους ενδιαφερομένους.

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε


Folli-Follie-Πρόστιμο-402-εκατ.-ευρώ...jpg

makisel02/08/20181min1050

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 4.020.000 ευρώ στην εταιρεία FOLLI FOLLIE αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 4.020.000 ευρώ στην εταιρεία FOLLI FOLLIE και σε εννέα φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς και για παραβάσεις διατάξεων σχετικά με την παροχή ζητούμενων στοιχείων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα για την απαγόρευση χειραγώγησης της Αγοράς επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

– 1.200.000 ευρώ στον Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

– 1.200.000 ευρώ στον Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας

– 600.000 ευρώ στην εταιρεία

– 300.000 ευρώ στον Ζαχαρία Μαντζαβίνο του Σπυρίδωνος, πρώην μέλος του ΔΣ και πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας

– 160.000 ευρώ στον Φραγκίσκο Γρατσώνη του Αριστείδη, οικονομικό διευθυντή της εταιρείας

– 100.000 ευρώ στην Αικατερίνη Κουτσολιούτσου του Κορνηλίου, αντιπροέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

– 80.000 ευρώ στον Γεώργιο Αλαβάνο του Δημητρίου, διευθυντή Λογιστηρίου της εταιρείας

– 70.000 ευρώ στον Εμμανουήλ Ζαχαρίου του Νικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

– 70.000 ευρώ στην Ειρήνη Νιώτη του Γεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα προέβησαν σε χειραγώγηση της Αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017 και, επομένως, μέσω των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά παρείχαν πληροφορίες, που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την τιμή της μετοχής της εταιρείας.

Επιπλέον, για την παράβαση των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016 επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

– 100.000 ευρώ στον Ιωάννη Μπεγιέτη, οικονομικό διευθυντή του ομίλου (Group CFO APAC) της εταιρείας FF GROUP SOURCING LTD

– 40.000 ευρώ στον Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

– 40.000 ευρώ στον Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας

– 40.000 ευρώ στον Φραγκίσκο Γρατσώνη, οικονομικό διευθυντή της εταιρείας

– 20.000 ευρώ στην εταιρεία.

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε


folli-follie-anisychoi-oi-trapezites-gonatizei-to-omologo.png

makisel08/05/20181min2170

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα κατά του Folli Follie Group εξαπολύει το αμερικανικό hedge fund Quintessential Capital Management (QCM), το οποίο με νέα ανακοίνωσή του, εμμένει στη ρητορική αμφισβήτησης του εύρους και της αποδοτικότητας της ελληνικής φίρμας κοσμημάτων. Το fund παραθέτει επιπρόσθετα στοιχεία για τη δραστηριότητα του ομίλου Folli Follie στο εξωτερικό (κυρίως Κίνα-ΗΠΑ), υποστηρίζοντας εκ νέου ότι παραπλανά επενδυτές και τράπεζες με αναληθή στοιχεία που αφορούν το δίκτυο καταστημάτων αλλά και τα οικονομικά του αποτελέσματα.

Το αμερικανικό fund κάνει ιδιαίτερη μνεία στο δίκτυο καταστημάτων της ελληνικής εταιρίας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει και όπως υπερτονίζει δεν συνάδουν με τα καταγραφόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Ευθείες βολές για το εύρος του δικτύου πωλήσεων της Folli Follie

Ειδικότερα, η QCM ισχυρίζεται ότι τα σημεία πώλησης που διαθέτει ο όμιλος είναι 587 και όχι 630 όπως ισχυρίζεται η Folli Follie. Μάλιστα, τα επιβεβαιωμένα ως «ανοιχτά» είναι μόλις 289, με το fund να επισημαίνει ότι τα 92 εξ’ αυτών των σημείων έχουν κλείσει, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων χρίζει περαιτέρω διερεύνησης και χαρακτηρίζεται ασαφής, στην παρούσα φάση.

Εν ολίγοις, η QCM υποστηρίζει ότι το δίκτυο της FF είναι πολύ πιο περιορισμένο, σε σχέση μ’ αυτό που «δηλώνει» ο όμιλος και αναλύει στην έκθεση το σκεπτικό της. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Φοβόμαστε, με βάση τις αποδείξεις που συλλέξαμε και που παρουσιάσαμε στις εκθέσεις μας, πως ένα μεγάλο μέρος του δικτύου της FF μπορεί να αποτελείται από πολύ μικρά σημεία πώλησης ή από πωλητές χονδρικής που πωλούν πολλά brands (εκ των οποίων η FF μπορεί να αποτελεί ένα ελάχιστο μόνο μέρος. Αυτά τεχνικά κατηγοριοποιούνται ως «σημεία πώλησης» όμως είναι απίθανο να παράγουν πωλήσεις 2,4 εκατ. δολαρίων/σημείο πώληση που υποδηλώνουν οι οικονομικές καταστάσεις της FF. Η FF θα πρέπει να συμπεριλάβει, μαζί με την οποιαδήποτε επικαιροποιημένη λίστα των σημείων πώλησης, τη φύση, το μέγεθος και τον όγκο πωλήσεων κάθε σημείου πώλησης».

Για τα ταμειακά υπόλοιπα

Το αμερικανικό fund υποστηρίζει πως εμμένει στα κύρια ευρήματα της, που αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη έκθεση της, για την Folli Follie. Σχετικά με τα ταμειακά υπόλοιπα, κάνει λόγο για έσοδα από τόκους 229.000 ευρώ επί ταμειακών υπολοίπων 328 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πως «το υποδηλούμενο επιτόκιο είναι μόλις 0,07%. Αυτό το ποσό απαιτεί αποσαφήνιση από την εταιρεία».

Απαντώντας στους ιθύνοντες της FF για το ζήτημα των ταμειακών υπολοίπων, η QCM υποστηρίζει πως «στην τελευταία τηλεδιάσκεψη της περασμένης εβδομάδας, η FF απάντησε σε ερώτηση αναλυτή για την τοποθεσία ταμειακών διαθεσίμων που ρωτούσε εάν αυτά διακρατούνται σε Ευρώπη ή Ασία. Η FF απάντησε ασαφώς σε Ευρώπη και Ασία. Μια γρήγορη ματιά στον ισολογισμό της Ff Group Sourcing Limited θα δείξει ότι τα 217 εκατ. ευρώ της ρευστότητας (66%) διακρατούνται στην Ασία, όπως φαίνεται από το ισολογισμό της FF Sourcing Limited, τη θυγατρική της FF στην Ασία».

«Στο τελευταίο conference call την περασμένη εβδομάδα, η FF απάντησε σε ερώτηση αναλυτή αναφορικά με την θέση των ταμειακών υπολοίπων και εάν τα ταμειακά υπόλοιπα βρίσκονται στην Ευρώπη ή στην Ασία. Η FF απάντησε με αμφιλεγόμενο τρόπο ‘στην Ευρώπη και στην Ασία’. Μια γρήγορη ματιά στον ισολογισμό της FF Group Sourcing Limited θα δείξει πως 217 εκατ. ευρώ σε μετρητά (66%) τηρούνται στην Ασία, όπως φαίνεται στον ισολογισμό της FF Group Sourcing limited, την ασιατική θυγατρική της FF».

Στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Folli Follie

Οι καταγγελίες της QCM οδηγούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε έρευνα για τα πεπραγμένα της εταιρείας και το κατά πόσο οι καταγγελίες ευσταθούν.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή την έκθεση του επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management για την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία, και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς εν γένει αλλά και την προστασία των συναλλασσόμενων σε αυτήν, ανακοινώνει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει:

1. Θα ζητήσει από την εισηγμένη εταιρεία, να προβεί σε πρόσθετο ανεξάρτητο έλεγχο στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για την χρήση 2017, από αναγνωρισμένη διεθνή ελεγκτική εταιρεία, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της FFG προέρχεται εκτός Ελλάδος. Ως προς τον ανεξάρτητο έλεγχο θα τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, για τα δε αποτελέσματά του, θα υπάρξει ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό.

2. Έχει ζητήσει από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ως αρμόδιας Αρχής για τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, να προβεί σε κατά προτεραιότητα ποιοτικό έλεγχο της εργασίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της FFG επί των οικονομικών της καταστάσεων, για την οικονομική χρήση 2017.

3. Θα ζητήσει από το επενδυτικό κεφάλαιο Quintessential Capital Management να προβεί σε αναλυτική επεξήγηση των επιχειρημάτων που παραθέτει στην ως άνω έκθεση, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία.

4. Όπως κατά πάγια πρακτική πράττει σε περιπτώσεις σημαντικής διακύμανσης κινητών αξιών εκδοτών, έχει ήδη ξεκινήσει διερεύνηση των συναλλαγών της μετοχής της FFG, περιλαμβανομένων και των ανοιχτών πωλήσεων επ’ αυτής, από την Παρασκευή 4/5/2018.

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε


folli-follie-anisychoi-oi-trapezites-gonatizei-to-omologo.png

makisel04/05/20181min2340

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι Έλληνες τραπεζίτες περιμένοντας να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει με τη Folli Follie Group. Εκείνο που απασχολεί περισσότερο τους τραπεζίτες είναι η μεγάλη δανειακή έκθεση του ομίλου (613 εκατ. ευρώ) και, κυρίως, το ομολογιακό των 250 εκατ. ευρώ που λήγει στις 3 Ιουλίου 2019.

Είναι ενδεικτικό ότι το πρωί, πριν ακόμη ξεσπάσει ο σάλος με την έκθεση-ρουκέτα, οι dealers έδιναν τιμές για το συγκεκριμένο ομόλογο στη ζώνη του 95% της ονομαστικής του αξίας. Πριν από λίγη ώρα και, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της αγοράς, οι τιμές για το ίδιο αυτό ομόλογο είχαν υποχωρήσει στο 65% της αξίας του.

Καθότι, όμως, όλα αυτά αφορούν over-the-counter συναλλαγές και κατ’ ιδίαν συμφωνίες, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με το ομόλογο Κουτσολιούτσου.

Γενικά, ο όμιλος Folli Follie έχει συνολική έκθεση σε ομολογιακά, αξίας 479 εκατ. ευρώ.

Λίγη ώρα πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, η μετοχή εξακολουθούσε να κάνει πράξεις στο limit down, έχοντας μάλιστα ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο για πωλήσεις 610.000 μετοχών για τις οποίες δεν υπήρχε αγοραστής.

Από το πρωί πάντως τα «χαρτιά» των Folli Follie που έχουν αλλάξει χέρια είναι πάνω από 1,1 εκατ. μετοχές, κάτι που σημαίνει ότι αντιστοιχούν στο 1,7% της εταιρείας.

Πέρα από τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά, σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκεται και η διαπραγμάτευση της μετοχής στην προθεσμιακή αγορά των παραγώγων, όπου οι προσφερόμενες τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες σε σύγκριση με τη χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Σχεδόν σε όλα τα χρηματιστηριακά γραφεία επικρατεί από το πρωί αναβρασμός, καθώς πολλοί επενδυτές-πελάτες τους ψάχνουν να δουν τι πραγματικά συμβαίνει με την εταιρεία.

Ο όμιλος έχει 5.079 εργαζομένους για τους οποίους δαπανήθηκαν 98,6 εκατ. ευρώ για μισθούς στην περυσινή χρήση. Σε επίπεδο εταιρείας, που αφορά κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι είναι 1.142.

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, αυτός προέρχεται κατά 68% από τις ασιατικές χώρες (τα 964,2 εκατ. στα 1,42 δισ.).

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμεΣχετικά με το Hot Politics

Το HOT POLITICS GR, είναι ένα ειδησιογραφικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό, με ειδήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, με θέματα που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τον αθλητισμό, τις τάσεις μόδας, θέματα από την τηλεοπτική ζωή των επωνύμων, αλλά και από την υγεία και την τεχνολογία.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ WWW.HOTPOLITICS GR.

Βρείτε μας στο Facebook.Ακολουθήστε μας στο Twitter.