16. Αυγούστου 2018 ΑΘΗΝΑ26°CΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ21°C

ΑΜΚΑ Archives - Hot Politics Gr

se-afora-ta-3-epidomata-pou-sigoura-dikeouse-ke-de-gnorizes.jpg

makisel30/12/20171min22420

Yπάρχει λύση σε περίπτωση που τελειώσει το επίδομα ανεργίας και πρόκειται για 3 ακόμα επιδόματα τα οποία είναι τα εξής:

1.Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

Διάρκεια / Ποσό Επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Υποχρεωτική Παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:

 • να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτησή του, στο χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
 • να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
 • να δηλώνει την παρουσία του μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης.

Σύμφωνα με τις προυποθέσεις η δήλωση παρουσίας για τους επιδοτούμενους άνεργους πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και σε καμία περίπτωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πίστωση Μηνιαίων Επιδομάτων κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής, δηλαδή κάθε Παρασκευή.

Αναστολή της καταβολής του επιδόματος γίνεται:

Για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης. Ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.

Συνέχιση της επιδότησης:

Μόνο εφόσον , εντός δυο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.

Διακοπή της επιδότησης γίνεται όταν ο άνεργος:

 • αναλάβει μισθωτή η μη δραστηριότητα
 • δεν αποδεχτεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του
 • δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δυο συνεχόμενα τρίμηνα
 • Συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του

Σε περίπτωση διακοπής δε γίνεται συνέχιση του επιδόματος.

Τριμηνιαίο Επίδομα – 293.47 ευρώ τουλάχιστον 

Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λ.π).

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2015 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.564.93 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 βασικά επιδόματα ανεργίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Προϋποθέσεις

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι απαιτείται:

να παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.858,4 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος
να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων δεν μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Παραλαβή Απόφασης

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται ή ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημά σας.

Δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ύψος Βοηθήματος

 • Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
 • Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Προϋποθέσεις

 1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

 Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .

 1. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 587 + 587 = 11.172,16) ΕΥΡΩ

Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Παραλαβή Απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.

μέσω των ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

Πηγή: dikailogitika.gr 


ektakto-kinoniko-merisma-2017-oristiki-apofasi-allaxan-ta-kritiria.jpg

makisel27/11/20171min23940

Κοινωνικό Μέρισμα:ΠΡΟΣΟΧΗ-«Κόβονται» αιτήσεις -Τα σωστά & τα λάθος βήματα

Μπαράζ επισκέψεων δέχεται η ειδική φόρμα για το Κοινωνικό Μέρισμα που άνοιξε χθες. Ενδεικτικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας είχαν προσπαθήσει να πάρουν τα χρήματα 23.000 άτομα! Έγιναν λοιπόν 23.000 αιτήσεις μέσα σε δυόμισι ώρες λειτουργίας του συστήματος αλλά όπως φάνηκε η διαδικασία ακόμη… μπερδεύει καθώς “κόπηκαν” από το σύστημα οι 14.000.

Προσοχή: Το https://www.koinonikomerisma.gr/ για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι ​τα μεσάνυχτα (00.00) της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017​, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Τι γίνεται όταν υπάρχουν λάθη

-Εάν υπάρχει λάθος στον ΑΜΚΑ θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο ΚΕΠ.

-Εάν στο σύστημα εμφανίζεται λάθος χρόνος ασφάλισης θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ.

-Εάν το σύστημα παρουσιάζει λάθη στον χρόνο ανεργίας θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ.

-Για τη διόρθωση των λαθών υπάρχει περιθώριο ως τις 12 Δεκεμβρίου που είναι και η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

6 βήματα

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας (το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων) και μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. Σας προτρέπουμε να εισάγετε ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Έγκριση -Συναίνεση]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος 2017, εμφανίζεται και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι αναλυτικά.Σχετικά με το Hot Politics

Το HOT POLITICS GR, είναι ένα ειδησιογραφικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό, με ειδήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, με θέματα που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τον αθλητισμό, τις τάσεις μόδας, θέματα από την τηλεοπτική ζωή των επωνύμων, αλλά και από την υγεία και την τεχνολογία.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ WWW.HOTPOLITICS GR.

Βρείτε μας στο Facebook.Ακολουθήστε μας στο Twitter.